» ANA SAYFA
» ÖZGEÇMİŞ

» HİZMETLER

      •  Bakanlıklar

      •  Trabzon İli

      •  İlçe ve Beldeler

      •  Fiziki Yatırım Projeleri

» BASIN
      •  Basın Bildirileri
      •  Yerel ve Ulusal Basın
» TBMM
      •  Kanun Teklifleri
      •  Araştırma Önergeleri
      •  Konuşmalar
         –  Genel Kurul
         –  Grup
» DOSYALAR
      •  Bölücübaşı Sorunu
      •  Başörtüsü Dramı
      •  Kur'an Kursları Gerçeği
» ARŞİV
      •  Bölgemizde Yatırım ve Teşvik Uygulamaları
» TRABZON İLE İLGİLİ LİNKLER
» ARAMA
Hata: The element 'html' is used but not declared in the DTD/Schema.
Satır: 2
Açıklama:


MERKEZ

MERKEZ İLÇE’ DE VE BELDELERDE YAPILAN HİZMETLER

 

madde işareti

Trabzon'un yıllardır kanayan yarası durumunda olan, Tanjant Yolu'na (şehir geçişi) 2000 senesi sonu itibarı ile Toplam, 14 trilyon 210 milyar TL. ödenek aktarılmış ve 1. Kısım ulaşıma açılmıştır. Ayrıca 2. Kısımdaki kamulaştırma ve inşaatlar devam etmektedir.

madde işareti

Tabakhane ve Zağnos derelerinin etrafındaki yerleşim birimlerinin de ıslahını amaç edinen, Uydu-Kent Proje'sinin Yıldızlı-Söğütlü sınırları dahilindeki yerleşim yerlerine ait 1/1000'lık harita işlemleri Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yetkililerince 3500 konutlu planlayacak şekilde tamamlanmıştır. Uygulama için Belediyelerin tasdikine sunulmuştur.. Ayrıca, Akyazı Beldesindeki yerleşim alanlarına da yapılması planlanan imar çalışmaları devam etmektedir.

madde işareti

Trabzon İl özel İdaresi 2001 yılında 3 katsayı, 2002 yılında 2 katsayı ile Afet Kararnamesi kapsamına alınmıştır.

madde işareti

Rus yolu diye adlandırılan, Erdoğdu'dan başlayarak, Beşirli'de sahile inen 29 Km. uzunluğundaki yaklaşık 40.000 nüfusa hitap eden 17 adet Belde ve Köyün ulaşımını sağlayan yolun, Karayolları ağına alınması için gerekli girişimler başlatılmış ve Trabzon'un 2. Çevre yoluna kavuşması için çalışmalar devam etmektedir.

madde işareti

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı, Trabzon Zirai Karantina Müdürlüğü kurulmuştur.

madde işareti

Tarım İl Müdürlüğü'ne iki Adet TOFAŞ, bir adet RENAULT marka binek otomobil, bir adet TOYOTA Pickup, üç adet Mazda Pickup ve bir adet de JEEP olmak üzere toplam 8 adet araç tahsis edilmiştir.

madde işareti

Kalp-Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji (K.V.C.) Hastanesi 1 trilyon 900 milyar TL keşif bedeli ile ihale edilmiştir.

madde işareti

Merkez'de "Mobil Sistem" ile sağlık hizmeti verilmesine başlanmıştır.

madde işareti

Numune Hastanesi, Doğum-Çocuk Bakımevi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çift vardiya sistemine geçmiştir.

madde işareti

Numune Hastanesi, Diyaliz Merkezi, Mikrobiyoloji Laboratuarı, Biyokimya Laboratuarı ve Kan Merkezi yeniden düzenlenerek yeni yerlerinde hizmet vermeye başlamıştır.

madde işareti

Sağlık Bakanlığınca 5, İl Özel idaresince 3 adet olmak üzere 8 adet ambulans tahsis edilmiştir.

madde işareti

Merkez Erdoğdu Sağlık Ocağı inşaatına 14 milyar 811 milyon TL harcanarak tamamlanmıştır.

madde işareti

Merkez'de 112 Acil Yardım İstasyonu kurulmuştur.

madde işareti

2 No'lu Sağlık Ocağı'na 8 milyar 647 milyon TL harcanarak inşaatı tamamlanmıştır.

madde işareti

Merkez-Boztepe Sağlık Ocağı onarımı tamamlanmıştır.

madde işareti

Merkez Uğurlu Sağlık Ocağı inşaatı için 2001 yılı sonuna kadar 71 milyar 350 milyon TL harcama yapılmış ve inşaatı halen devam etmektedir.

madde işareti

Merkez 11.Donatım Bölge Müdürlüğü inşaatına bugüne kadar 76 milyar TL hacama yapılmış ve inşaatı halen devam etmektedir.

madde işareti

3 No'lu Sağlık Ocağı'na 164 milyar TL harcanarak tamamlanmıştır.

madde işareti

5 No'lu Sağlık Ocağı'na 2 milyar 450 milyon TL harcanarak inşaatı tamamlanmıştır.

madde işareti

Ana-Çocuk Sağlığı binasına Özel İdare'den 76 milyar 32 milyon TL aktarılarak  onarımı tamamlanmıştır.

madde işareti

Doğum ve Çocuk Bakım Evi'nde özel odalar ve laboratuar merkezi yeniden düzenlenerek hizmete açılmış olup, Ameliyathane inşaatı devam etmektedir.

madde işareti

Değirmendere 112 Acil Yardım İstasyonu kurulmuştur.

madde işareti

Trabzon'da Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İl Müdürlüğü kurulması Denizcilik'ten Sorumlu Devlet Bakanı'ndan talep edilmiş olup, tarafımızdan yapılan bu girişim sonucunda "Trabzon Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İl Müdürlüğü" kurulmuştur.

madde işareti

Trabzon Havalimanı'nın  DHMİ hizmetlerinde %35 indirime konu olan teşvik kapsamına alınması Turizm Bakanlığı'ndan talep edilmiş olup, 20/06/1999 tarih ve 99/12891 sayılı Kararname ile ilimize havaalanı anılan hizmetlerde teşvik kapsamına alınmıştır.

madde işareti

Merkez Beşirli ve Erdoğdu Mahallelerinde, Türk Telekom Santral ilaveleri ile birlikte, Uğurlu, Yalıncak ve Yeşilyurt'ta da kablo ilave şebeke yatırımı bitirilmiştir.

madde işareti

Ulaştırma Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimler neticesinde Trabzon Telekom Müdürlüğü, 02/04/2000 tarihi itibariyle "Trabzon Türk Telekom 6. Bölge Müdürlüğü"nün Trabzon'da kurularak faaliyet göstermesi sağlanmıştır.

madde işareti

İlimize doğalgaz getirilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuş olup, fizibilite raporu yoğun temaslarımız sonucu onaylanmış ve 2001 yılı yatırım programına alınmıştır.

madde işareti

Trabzon Kadastro Müdürlüğü'ne 1 Adet Bilgisayar temin edilmiştir.

madde işareti

Merkez İlçe'ye bağlı Bulak Köyü'ne 4 milyar, Yeniköy, Çimenli, Uğurlu Köylerine 5'er milyar, Beştaş, Kutlugün ve Subaşı köylerine 6'şar milyar TL. olmak üzere toplam 37 milyar TL. ödenek Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan Beton Asfalt yapımı için tahsis edilmiştir.

madde işareti

Merkez Pelitli mevkiinde 30 adet afet evi inşaatı için ihale talimatının verilmesi sağlanmıştır.

madde işareti

Trabzon Limanı onarımı için 2001 yılı sonuna kadar 871 milyar TL harcanmış, 2002 yılında da 2 trilyon TL ödenek aktarılması sağlanmıştır.

madde işareti

Trabzon Yat Limanı inşaası için 2001 yılı sonuna kadar 10 trilyon 539 milyar TL harcanmış, 2002 yılında da 1 trilyon 180 milyar TL ödenek aktarılması sağlanmıştır.

madde işareti

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2002 yılı ödeneğinden Trabzon Şehir Geçişi (Tanjant) Yoluna 4 trilyon 500 milyar TL, Trabzon Sahil Geçişi (2. Tünel) için 3 trilyon TL olmak üzere 7 trilyon 500 milyar kamulaştırma ödeneği aktarılmasını sağlayamazdık.

 

MERKEZ İLÇEMİZDE TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PROJELERİ

 

            Tarım ve Köyişleri Bakanlığımız çiftçimizin ziraat ve hayvancılık yaparken karşılaştığı her türlü problemi çözmek amacıyla görev yapmaktadır.

            Tarımın topraktan başlayıp tüketici önüne gelinceye kadar bir bütün olduğu anlayışıyla değişik bakanlıklara dağıtılmış yetkileri bir araya getirip çiftçinin problemlerini çözmek için yola çıktık.

            Yıllar boyunca kredi faizlerinin yüksekliği nedeniyle ödeme zorluğu içine giren çiftçilerimize nefes aldırmak için Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçların faizini düşürerek ödemesine kolaylık getirdik, çiftçimizi temerrüt faizinden kurtardık.

            Türk tarımını 21. Yüzyıla hazırlamak için tarımda yeniden yapılandırma programını hazırlayıp uygulamaya koyduk.

            Uygulamaya konulan proje ve çalışmalar:

            1-Çiftçi Kayıt Sistemi ve Doğrudan Gelir Projesi

            Dört yıl içinde çiftçi kayıt sisteminin oluşturulmasından sonra dönüm başına verilen 10 milyon lira doğrudan destekleme ürün bazında ve bölgesel bazda değiştirilip artırılacak ve ürün planlamasına geçilecektir.

            2-Hayvancılığın desteklenmesi ve Geliştirilmesi Projesi

            a)Yem bitkileri üretiminin desteklenmesi, silajlık mısır, yem pancarı, yonca, fiğ gibi yem bitkileri ekilişlerinde maliyetin %30 ‘u hibe, geri ödemesiz olarak çiftçimize ödenmektedir. 2002 yılında silajlık mısırın dönümüne 40 milyon hibe, geri ödemesiz destek verilecektir.

            b)Yurt içinde yetiştirilen belgeli damızlıkların desteklenmesi.

            Kulak küpesi takılarak kayıt altına alınan büyükbaş hayvancılığımızda, pedigrisi olan düvelerin her biri için 300.000.000 TL , saf ırk sertifikası olan düvelerin her biri için  150.000.000 TL hibe, geri ödemesiz destek verilmektedir.

            c)Suni Tohumlamanın Desteklenmesi

            Suni tohumlama yaptıran çiftçimize her tohumlama için 8.000.000 TL hibe, geri ödemesiz destek verilmektedir.

            d)Besi hayvancılığının desteklenmesi

            Besi hayvanı başına 20.700.000 TL hibe, geri ödemesiz olarak yem desteği verilemezdi.

            3-Alternatif Ürün Projesi

            Ülkemizde üretilen ürünlerin üretim ve tüketim dengesini sağlamak için fazla üretilen ürünler yerine ülkemizin ihtiyacı olan diğer ürünlerin yetiştirilmesini desteklemek amacıyla bu projenin uygulaması başlatılamazdı. İlimizde dönüm başına 200 milyon verilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

            Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak uyguladığımız tüm projelerde üretim yapan çiftçimize dolaylı değil, direkt olarak destek vermekteyiz. Az görülebilir ama verilenin faizi yoktur, geri ödemesi yoktur. Genel ekonomik yapı içinde bu miktarların  artırılması için gayretlerimiz sürmektedir.

            Çiftçilerimiz müracaat etmeleri halinde bu projelerden yararlanmaktadır.Çiftçilerimizin müracaatı arttıkça İlimiz genelinde sağladığımız destek artacaktır.

 

  

MERKEZ İLÇEDE TARIM

 

1-Çayır mera yem bitkileri projesi kapsamında 53 da yem bitkisi ekilişi ,11,2 ton mısır silajı yapılamazdı.

2-Besiciliğin desteklenmesi kapsamında 1 yetiştiriciye 27 besi hayvanı için 558.900.000 TL.suni tohumlama yaptıran çiftçilerin desteklenmesi kapsamında 50 üreticiye 58 tohumlama için 348.000.000 TL. destekleme ödemesi yapılamazdı.

3-Ön soy kütüğü ve soy kütüğü sistemini geliştirme projesi kapsamında 160 hayvan kayıt altına alınamazdı Toplam 288 adet suni tohumlama ve 186 adet tabi tohumlama yapılamazdı.

4- Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri kapsamında 2387 çiftçiye 43.079,216 da için 430.792.160.000 TL. ödeme yapılamazdı.

5-Tarımsal Üretimin Geliştirilmesi kapsamında İl Özel İdare kaynaklarınca 22 adet sera yapılmış ve ceviz, narenciye , kiwi,bodur elma ,bodur kiraz ,zeytin ve Trabzon hurması başta olmak üzere toplam 14843 adet meyve fidanı alınarak çiftçilerimizin hizmetine sunulamazdı.

6-Çiftçi Eğitim ve yayım çalışmaları kapsamında; 9 adet arıcılık ve ev ekonomisi kursu açılmış olup kursiyerlere toplam 283 belge verilemezdi.1794 adet toprak tahlili yapılamazdı.Mısır ,patates ve çilekte çeşit demonstrasyonu , fındık bahçelerinde kireçleme ,gübreleme ve budama demonstrasyonları  olmak üzere toplam 42 adet demonstrasyon yapılmış ve 20293 çiftçi eğitilemezdi.

7-Hayvan Sağlığı Hizmetleri kapsamında; 30.288 hayvana şap aşısı uygulanmış 139.001 adet hayvan sağlık taramasından geçirilemezdi.1000 hayvana kulak küpesi takılmış ve 173 işletme kayıt altına alınamazdı.

8-Bitki Sağlığı Hizmetleri kapsamında; 330034 da alanda ve 12400 ağaçta yönetimli çiftçi mücadelesi yapılamazdı.Ayrıca 60 adet yabani domuz itlafı  ,31 adet boş ambar ilaçlaması ve 900 ton ambarlanacak ürün ilaçlanması ile 4.595,15 ton ürünün  fumige edilmesi gerçekleştirilemezdi.İlçemizde  yetiştirilen ve dışardan ilçemize  gelen toplam  183272 muhtelif fidanın kontrolü yapılmış ve 3 üreticiye bitki yetiştirme ruhsatı verilemezdi.

9-Destekleme Hizmetleri kapsamında; 10 adet gübre bayisinde çiftçi belgeli desteklenen gübre miktarı toplam  4874,5 ton olamazdı. Afetten zarar gören toplam 241 çiftçinin Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelendi.

10-2002 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı kaynaklarından ana arı projesi(110 çiftçi ,proje tutarı 8,5 milyar),çilek üretimini geliştirme projesi(30 çiftçi,proje tutarı 22,4 milyar),Kiwi Üretimini Geliştirme Projesi(30 çiftçi,37,7 milyar),Ekolojik yumurta projesi(100 çiftçi,proje tutarı 68,3 milyar) uygulanacaktır.

  

 

 

İLÇEMİZDE VE BELDELERİMİZDE SAĞLIK

                                              

                                               MERKEZ İLÇE

 

            İlimizde mevcut eski Tıp Fakültesi Binası Kalp Damar Cerrahi ve Kardiyoloji Hastanesine dönüştürülmüştür. Hizmete açma çalışmaları devam etmekte olup, 20.12.2001 tarihinde 2.300.000.000.000.000 TL dönüşüm inşaatı ihalesi yapılmıştır. 18.04.2001 tarihinde yer teslimi yapılmış inşaat devam etmektedir.

 

            Bina inşaatı devam eden Merkez Uğurlu Sağlık Ocağı binasında % 45 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Kısa sürede bitirilmesi planlanmaktadır.

 

            Merkez 4 Nolu Sağlık Ocağı bina inşaatının 10.10.2001 tarihinde ihalesi yapılmış, devam eden iş de % 30 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

 

            11 Nolu Donatım Bölge Müdürlüğü ek bina inşaatı tamamlanma aşamasına gelmiştir.

 

            Geçmişte Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi olarak kullanılan tarihi binanın iç ve dış Restorasyonu ile bahçe tanzimi yapılmıştır.

 

            Merkez 3 Nolu Sağlık Ocağının inşaatı 30.08.2000 tarihinde tamamlanmasının akabinde açılmıştır.

           

            Merkez Pelitli Sağlık Ocağı bina inşaatı 30.08.2000 tarihinde tamamlanarak hizmete açılmıştır.

 

            2001 yılı içinde Merkez Boztepe, 2 nolu ve 5 nolu Sağlık Ocaklarının bina onarımı Sağlık Müdürlüğü teknik elemanları tarafından yapılmıştır.

 

            Halen Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması hizmet binası olarak kullanılan eski lojmanların boya ve tamirat işleri Sağlık Müdürlüğü teknisyenleri tarafından 2001 yılında yapılmıştır.

 

            Merkez Yalıncak Sağlık Ocağının bina inşaatı 1999 yılında tamamlanarak yapılan Demirbaş ve Tıbbi Donanımından sonra hizmete açılmıştır.

 

            112 Acil Yardım ve Komuta Kontrol Merkezi binasının 2001 yılı içersinde yapılan tadilat inşaatından sonra hizmete açılması sağlanmıştır.

 

            Merkez Değirmendere semtine 31.01.2002 tarihinde bir 112 Acil Yardım İstasyonu Merkezi açılmıştır.

 

            1999 yılında; Numune Hastanesi , Yavuz Selim Kemik Hastalıkları Hastanesi, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Sağlık Müdürlüğüne Ambulans alımları yapılmıştır.

 

            Ayrıca Sağlık Müdürlüğüne 2000 yılında 2 adet, 2001 yılında 2 adet olmak üzere toplam 4 ambulans alımı daha yapılmıştır.    

 

            2001 yılında İlçelerde olduğu gibi, Merkez Sağlık Ocaklarında Demirbaş Malzeme bakımından desteklenmiştir.

            İl Merkezinde hizmet veren Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 01.02.2002 tarihinden itibaren gece nöbetlerine başlanmıştır. Merkezimizde saat 16.00’ da başlayan hizmet gece 23.00’ a kadar devam etmektedir.

 

            Numune Hastanesinde 02.11.2000 tarihinde; Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde 09.11.2000 tarihinden itibaren vardiyalı sisteme geçilmiştir.

 

            İlimizde 01.05.2001 tarihinden itibaren başlattığımız Mobil Sistem uygulamaları Merkez İlçe sınırları içerisinde Çağlayan, Aktoprak, Okçu, Yeşilova, Kireçhane, Bulak Sağlık Ocaklarında kurulan ekiplerce yürütülmektedir.

 

 

 

İLÇEMİZDE VE BELDELERİMİZDE KARAYOLLARI

 

1999-2002 YILLARINDA YÜRÜTÜLEN HİZMETLER

 

 

 

 

1999 YILI

2000 YILI

2001 YILI

2002 YILI

1999-2002

İLÇE ADI

PROJENİN ADI

İŞİN CİNSİ

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

GENEL

 

 

 

 HARCAMA

 HARCAMA

HARCAMA

ÖDENEĞİ

TOPLAM

MERKEZ

TRABZON ŞEHİR GEÇİŞİ(TANJANT YOLU)

YOL YAPIMI

1,356

2,898

1,935

           2,300

8,489

MERKEZ

BÖLGE İDARE BİNALARI

TESİS YAPIMI

180

270

170

40

660

MERKEZ

ARAKLI-İYİDERE

YOL YAPIMI

5649

19305

53365

42504

120,823

MERKEZ

ÇARŞIBAŞI-TRABZON-ARAKLI

YOL YAPIMI

942

3800

25531

31878

62,151

MERKEZ

TRABZON SAHİL GEÇİŞİ

YOL YAPIMI

 

 

5266

46754

52,020

MERKEZ

TRABZON- AŞKALE

BSK VE YOL YAPIMI

 

 

1250

145

1,395

MERKEZ

YOL BAKIM HİZMETLERİ

ASF.YAM.,TRAFİK HİZMETLERİ

60

212

215

809

1,296

MERKEZ

BİTÜMLÜ KAPLAMA VE YAPIMI

Toplam 296 Km.asfalt yapılamazdı.

406

830

1455

 

2,691

BELDE:Çukurçayır

ÇUKURÇAYIR BELEDİYESİ

BSK  YAPILMASI

725 TON

59 TON

500 Metre

784 TON

BELDE:Çukurçayır

ÇUKURÇAYIR BELEDİYESİ

BSK  YAPILMASI

 

 

500 Metre

500 Metre

BELDE:Akyazı

AKYAZI BELEDİYESİ

BSK  YAPILMASI

 

49 TON

 

 

49 TON

BELDE:Yeşilova

YEŞİLOVA BELEDİYESİ

100 M.BSK.2 KM.ASFALT YAPILDI.

 

 

 

 

BELDE:Yeşilyurt

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

BSK  YAPILMASI

 

 

2,5 KM

 

2,5 KM

BELDE:Örnekalan

ÖRNEKALAN BELEDİYESİ

BSK  YAPILMASI

 

 

2,5 KM

 

2,5 KM

MERKEZ

Kireçhane-Geçit-Akçaköy-Beşirli

Konk.kır.ve ele.alttem.ve tem.malz.tem.ve nakli

2002 Yılında yapılması programlanamazdı

MERKEZ

(Trb.-K.hane)Ayr.-Geçit-Akçaköy

Km:13+000-18+800 sanat yapıları işi

2002 Yılında yapılması programlanamazdı

MERKEZ

(Trb.-K.hane)Ayr.-Geçit-Akçaköy

Km:5+800-20+800 sanat yapıları işi

2002 Yılında yapılması programlanamazdı

 

 

 

İLÇEMİZDE VE BELDELERİMİZDE D.L.H

 

İŞİN ADI :

TRABZON YAT LİMANI İNŞAATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşin Başlama Tarihi

:

11.10.1995

 

 

 

 

İşin Bitim Tarihi

:

12.07.2002

 

 

 

 

Keşif Bedeli

:

270.000.000.000 TL

 ( 1995 yılı B.F.)

 

Harcanan Toplam Para TL

:

3.586.280.000.000 TL

 (başlangçtan bugüne kadar harcanan KDV Hariç Toplam para)

2002 yılı ödeneği

:

1.180.000.000.000 TL

 

 

 

Gerçekleşme Yüzdesi

:

% 100

 

 

 

 

Son Durumu

:

İş Tamamlandı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞİN ADI :

TRABZON LİMANI ONARIMI İNŞAATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşin Başlama Tarihi

:

İhalesi yapıldı 2002 de başlayacak

 

İşin Bitim Tarihi

:

2003

 

 

 

 

Keşif Bedeli

:

2.017.000.000.000 TL

 ( 2000 yılı B.F.)

 

Harcanan Toplam Para TL

:

 

 

 

 

 

Gerçekleşme Yüzdesi

:

 

 

 

 

 

Son Durumu

:

ihalesi yapıldı sözleşmesi sayıştayda onay aşamasında

 

 

 

2002 yılında 2 Trilyon ödeneği var.

 

 

 

İŞİN ADI :

TRABZON HAVA LİMANI APRON TEVSİİ İNŞAATI

 

 

 

 

 

 

 

 

İşin Başlama Tarihi

:

İhale aşamasında

 

 

 

İşin Bitim Tarihi

:

2003

 

 

 

 

Keşif Bedeli

:

1.723.000.000.000 TL

 ( 2000 yılı B.F.)

 

Harcanan Toplam Para TL

:

 

 

 

 

 

Gerçekleşme Yüzdesi

:

 

 

 

 

 

Son Durumu

:

2002 yılında 550 milyar ödeneği var

 

 

 

İŞİN ADI :

FAROZ BALIKÇI BARINAĞI İNŞAATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşin Başlama Tarihi

:

2002

 

 

 

 

İşin Bitim Tarihi

:

2003

 

 

 

 

Keşif Bedeli

:

Trabzon sahil yolu kapsamında yapılmaktadır.

Harcanan Toplam Para TL

:

 

 

 

 

 

Gerçekleşme Yüzdesi

:

 

 

 

 

 

Son Durumu

:

TCK tarafından yapılmakta olup işin yaklaşık % 70 i

 

 

 

Tamamlandı

 

 

 

 

 

İLÇEMİZDE VE BELDELERİMİZDE P.T.T 

 

 

İL ADI:

TRABZON

 

YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER (1999 – 2002)

 

 

KABUL İŞLEMLERİ

SATIŞ İŞLEMLERİ

ÖDEME İŞLEMLERİ

Mektup Postası Gönderileri

(Yurtiçi-Yurtdışı)

Uluslararası Cevap Kuponu

Havale Çek Ödeme

APS (Yurtiçi-Yurtdışı)

Telsim Ön Ödemeli Kontör

Yükleme Kartı

 

Koli (Yurtiçi-Yurtdışı)

Koli Kutuları ve Bez Torba

 

Havale (Yurtiçi-Yurtdışı)

APS Zarfı

 

Çek (Yurtiçi-Yurtdışı)

Pul, Jeton

 

Telefon Tahsilatı

Posta Kartı

 

Telgraf (Yurtiçi-Yurtdışı)

Telefon Kartı

 

Telepost (Yurtiçi-Yurtdışı)

Akıllı (Smart) Kart

 

Kontörlü Telefon

Küresel Telefon (Prepaid) Kart

 

Telsim Tahsilatı

 

 

Posta Abone Kutuları

 

 

Reklam Alımları

 

 

Efektif ve Döviz Alımı

 

 

Postnet

 

 

Fakstel

 

 

 

 

BELDE ADI:                       YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER (1999 – 2002)

AKOLUK

 

 

 

Adı geçen Belde’ de bir PTT işyeri bulunmayıp, dağıtım hizmetleri Trabzon PTT Merkezine bağlı Çağlayan Şubesi köy dağıtım programı dahilinde yürütülmektedir.

 

 

BELDE ADI:

AKYAZI

 

YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER (1999 – 2002)

 

 

KABUL İŞLEMLERİ

SATIŞ İŞLEMLERİ

ÖDEME İŞLEMLERİ

Mektup Postası Gönderileri

(Yurtiçi-Yurtdışı)

Posta Kartı

Havale Çek Ödeme

Telgraf (Yurtiçi)

Telsim Ön Ödemeli Kontör

Yükleme Kartı

 

Koli (Yurtiçi)

Koli Kutuları ve Bez Torba

 

Havale (Yurtiçi)

Telefon Kartı

 

Çek (Yurtiçi)

Pul, Jeton

 

Telefon Tahsilatı

 

 

Kontörlü Telefon

 

 

 

Bunun yanı sıra, Akyazı Şube dağıtım alanında bulunan yerlerin dağıtım hizmetleri de ayrıca verilmektedir.

 

 

BELDE ADI:

ÇAĞLAYAN

 

YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER (1999 – 2002)

 

 

KABUL İŞLEMLERİ

SATIŞ İŞLEMLERİ

ÖDEME İŞLEMLERİ

Mektup Postası Gönderileri

(Yurtiçi-Yurtdışı)

Posta Kartı

Havale Çek Ödeme

Telgraf (Yurtiçi)

Telsim Ön Ödemeli Kontör

Yükleme Kartı

 

Koli (Yurtiçi)

Koli Kutuları ve Bez Torba

 

Havale (Yurtiçi)

Telefon Kartı

 

Çek (Yurtiçi)

Pul, Jeton

 

Telefon Tahsilatı

 

 

Kontörlü Telefon

 

 

 

 

Bunun yanı sıra, Çağlayan Şube dağıtım alanında bulunan yerlerin dağıtım hizmetleri de ayrıca verilmektedir.

 

 

BELDE ADI:                       YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER (1999 – 2002)

ÇUKURÇAYIR

 

 

 

Adı geçen Belde’ de bir PTT işyeri bulunmayıp, dağıtım hizmetleri Trabzon Posta İşletme Merkezi köy dağıtım programı dahilinde yürütülmektedir.

 

 

BELDE ADI:                       YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER (1999 – 2002)

GÜRBULAK

 

 

 

Trabzon PTT Merkezine bağlı olarak hizmet veren Gürbulak PTT Acentesi’nde;

 

a)     Pul posta kartı ve diğer değerli kağıtların satışı.

b)     Kayıtlı ve kayıtsız mektup postası gönderileri kabulü ve yollanması

c)      20.000.000.-TL. bedel limitini geçmeyen posta, telgraf, çek yatırma veya ödeme havalelerin kabulü ve ödenmesi,

d)     30 kg.’ı  geçmeyen yurtiçi koli kabulü ve teslimi,

e)     Acentelik dağıtım alanı içinde olanlar adresine gelen her türlü mektup postası gönderilerin dağıtımı ve teslimi,

f)        Yurtiçi ve yurtdışı telgraf kabulü

g)      Merkezde teslimi ve ödenmesi gereken havale koli ve gümrüklü kolilerin ihbar kağıtlarının dağıtım ve teslim işlemleri yürütülmektedir.

 

 

 

 

 

BELDE ADI:

PELİTLİ

 

YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER (1999 – 2002)

 

 

KABUL İŞLEMLERİ

SATIŞ İŞLEMLERİ

ÖDEME İŞLEMLERİ

Mektup Postası Gönderileri

(Yurtiçi-Yurtdışı)

Posta Kartı

Havale Çek Ödeme

Telgraf (Yurtiçi)

Telsim Ön Ödemeli Kontör

Yükleme Kartı

 

Koli (Yurtiçi)

Koli Kutuları ve Bez Torba

 

Havale (Yurtiçi)

Telefon Kartı

 

Çek (Yurtiçi)

Pul, Jeton

 

Telefon Tahsilatı

 

 

Kontörlü Telefon

 

 

Efektif ve Döviz alımı

 

 

 

 

BELDE ADI:

YALINCAK

 

YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER (1999 – 2002)

 

 

KABUL İŞLEMLERİ

SATIŞ İŞLEMLERİ

ÖDEME İŞLEMLERİ

Mektup Postası Gönderileri

(Yurtiçi-Yurtdışı)

Posta Kartı

Havale Çek Ödeme

Telgraf (Yurtiçi)

Telsim Ön Ödemeli Kontör

Yükleme Kartı

 

Koli (Yurtiçi)

Koli Kutuları ve Bez Torba

 

Havale (Yurtiçi)

Telefon Kartı

 

Çek (Yurtiçi)

Pul, Jeton

 

Telefon Tahsilatı

 

 

Kontörlü Telefon

 

 

 

 

Bunun yanı sıra, Yalıncak Şube dağıtım alanında bulunan yerlerin dağıtım hizmetleri de ayrıca verilmektedir.

 

 

BELDE ADI:                       YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER (1999 – 2002)

YEŞİLOVA

 

 

 

Adı geçen Belde’ de bir PTT işyeri bulunmayıp, dağıtım hizmetleri Trabzon PTT Merkezine bağlı Çağlayan Şubesi köy dağıtım programı dahilinde yürütülmektedir.

 

 

 

İLÇEMİZDE VE BELDELERİMİZDE TELEKOM

 

 

MERKEZ İLÇESİ

 

BEŞİRLİ semtine 3194 hatlık santral kuruldu.Merkez,Y.Mahalle,

D.Dere,Erdoğdu santrallarımıza ilaveler yapılarak bekleyen telefon talepleri karşılanmaktadır.

AKOLUK BELDESİ

 

           2000 yılında santrale 150 hat ilavesi yapıldı. Kablo ilave şebekesi ve bakım onarım yapıldı. Telefon talepleri karşılanmaktadır.              

 

AKYAZI BELDESİ

 

           09.04.2002 tarihinde 528 hatlık yeni santral kuruldu. Talepler

karşılanmaktadır.

 

ÇAĞLAYAN BELDESİ

 

          13.02.2002 tarihinde 1917 hat kapasiteli yeni santral kuruldu. Bekleyen telefon talepleri karşılandı.

ÇUKURÇAYIR BELDESİ

 

Telefon talepleri karşılanmaktadır.            

 

GÜRBULAK BELDESİ

 

Telefon talepleri karşılanmaktadır.

 

PELİTLİ BELDESİ

 

Telefon talepleri karşılanmaktadır.

 

YALINCAK BELDESİ

 

Telefon talepleri karşılanmaktadır.

 

YEŞİLOVA BELDESİ

 

Telefon talepleri karşılanmaktadır.

 

 

 

İLÇEMİZDE VE BELDELERİMİZDE İLLER BANKASI

 

MERKEZ İLÇESİ

 

HARİTA

 

İMAR PLANI

 

İÇMESUYU

 

KANALİZASYON

 

YAPI İŞLERİ

 

KATI ATIK

 

Bitti.-

 

-

 

Kabulü yapıldı.

 

Devam ediyor.

 

-

 

Rize ile birlikte etüt aşamasında.

 

AKOLUK BELDESİ

 

HARİTA

 

İMAR PLANI

 

İÇMESUYU

 

KANALİZASYON

 

YAPI İŞLERİ

 

-

 

-

 

Kabul aşamasında.

 

-

 

-

 

AKYAZI BELDESİ

 

HARİTA

 

İMAR PLANI

 

İÇMESUYU

 

KANALİZASYON

 

YAPI İŞLERİ

 

-

 

Bitti.

 

Kabul aşamasında.

 

Etüd aşamasında.

 

Belediye Hizmet Binası bitti.

 

 

 

 

 

ÇAĞLAYAN BELDESİ

 

HARİTA

 

İMAR PLANI

 

İÇMESUYU

 

KANALİZASYON

 

YAPI İŞLERİ

 

-

 

-

 

Tasfiye edildi.

 

-

 

-

 

ÇUKURÇAYIR BELDESİ

 

HARİTA

 

İMAR PLANI

 

İÇMESUYU

 

KANALİZASYON

 

YAPI İŞLERİ

 

-

 

Bitti.

 

Devam ediyor.

 

-

 

Belediye Hizmet Bin. Etüd aşamasında.

 

GÜRBULAK BELDESİ

 

HARİTA

 

İMAR PLANI

 

İÇMESUYU

 

KANALİZASYON

 

YAPI İŞLERİ

 

Bitti.

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

PELİTLİ BELDESİ

 

HARİTA

 

İMAR PLANI

 

İÇMESUYU

 

KANALİZASYON

 

YAPI İŞLERİ

 

Bitti.

 

-

 

Devam ediyor.

 

Etüd aşamasında.

 

Belediye Hizmet Bin. bitti.

 

YALINCAK BELDESİ

 

HARİTA

 

İMAR PLANI

 

İÇMESUYU

 

KANALİZASYON

 

YAPI İŞLERİ

 

-

 

-

 

Devam ediyor.

 

Devam ediyor

 

-

 

YEŞİLOVA BELDESİ

 

HARİTA

 

İMAR PLANI

 

İÇMESUYU

 

KANALİZASYON

 

YAPI İŞLERİ

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-


PİYASALAR
HAVA DURUMU
ANKARA
TRABZON
İSTATİSTİKLER
Aktif Ziyaretçi 1
Bugün Gelen 43
Toplam Ziyaretçi 3607390